Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, nr. 32011062.

Voor de goede orde: straalwerk kan enige overlast met zich meebrengen voor bewoners en omgeving. Deze dienen dan ook vooraf op deze overlast te worden gewezen door opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Bij beeindiging van de werkdag zijn trottoirs, trappenhuizen etc. opgeruimd en
schoon.

V.E.R. bv zal (indien nodig)zorg dragen voor loopbrief, vergunningen, parkeerontheffing etc. Datum van uitvoering naar bewoners toe
zal door V.E.R. bv worden verzorgd. In onderaanneming zullen vergunningen en
informatie naar de bewoners, door opdrachtgever worden verzorgd.

V.E.R.
bv is niet aansprakelijk voor:
Stof- c.q. wateroverlast veroorzaakt door
bouwkundige gebreken.
Schade aan voegwerk.
Het beschadigen van
schilderwerk door het verwijderen van plakband c.q.
afschermmateriaal.

Voor alle werkzaamheden die door V.E.R. bv worden verricht hebben wij een Aansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden met een dekking van ½ € 1.000.000,00 per gebeurtenis.

In geval van hydrofoberen:

Garantie:
Op alle door V.E.R. bv gehydrofobeerde geveloppervlakken geven wij, in samenwerking met de leverancier ( BOCO bv ) een garantie op vochtdoorslag van 10 jaar.


Al onze werkzaamheden worden verricht volgens landelijke milieuwetgeving en plaatselijk A.P.V.

inloggen